جرم اقتصادی و کنترل آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Shahram Ebrahimi