تحقیق در جرایم منافی عفت (تحلیل تبصره ی ماده ی 43 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب مهریز


عنوان مقاله [English]

Investigation in Crimes against Public Morality

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Haddadzadeh Nayyeri