نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر،صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

The Principle of Separation of Powers in the Judgments of Full Bench of Administrative Justice Court

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Vijeh