منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد


عنوان مقاله [English]

Prohibition on Aggravation of Punishment at Appealn Stage

نویسنده [English]

  • mansoor Rahmdel