نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد

عنوان مقاله [English]

Prohibition on Aggravation of Punishment at Appealn Stage

نویسنده [English]

  • mansoor Rahmdel