نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

عنوان مقاله [English]

Narcotics Anonymous from the Compensatory Justice Point of View

نویسندگان [English]

  • Shahla Moazami
  • Mohammad Parsa