نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوقی است که در نظام‌های دادرسی کشورهای مختلف و در اسناد بین‌المللی حقوق بشری پذیرفته شده است. این نوشتار در صدد است به بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در محاکمات کیفری دادگاه‌های بین‌المللی بپردازد. در این راستا به بررسی این حق در محاکمات کیفری دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی پرداخته شده است. تبیین ضرورت رعایت حق برخورداری از وکیل به‌عنوان  یکی از مصادیق حقوق بشر، اصل برائت و تساوی سلاح‌ها، موضوع قسمت نخستین این تحقیق است.  با عطف به اهمیت این حق در راستای  حمایت از منافع  شخصی متهم و منافع جامعه جهانی (در محاکمات بین‌المللی)، لازم است که وکلا از صلاحیت علمی و فنی لازم برخوردار  باشند؛ از این‌رو شرایط و ضوابطی برای احراز سمت وکالت در دادگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده که موضوع قسمت دوم این نوشتار است.حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین‌المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه‌ها و نیز در مراحل پس از صدور حکم، موضوع قسمت سوم این تحقیق است. در قسمت چهارم نیز به این حق به‌عنوان حقی مرکب که شامل مصادیق مختلف است پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Right to Counsel at the International Criminal Trials

نویسنده [English]

  • Omid Rostami Ghazani

چکیده [English]

Right to counsel is one of rights that in different countries legal proceedings and in international instruments on human rights accepted. This paper seeks to examine the defendant's right to counsel in criminal trials of international courts. In this regard, the right to counsel viewed in the criminal trails of the Nuremburg, Tokyo, Former Yugoslavia and Rwanda tribunals and the International Criminal Court. Explaining the need to respect the right to counsel as one of the human rights, presumption of innocence and equality of arms is issue of the first part of this research.  Given the importance of this right in order to protect the defendant's personal interestsand the interests of the international community (in international trials), and essential scientific and technical competence for lawyers, therefore the terms and conditions for obtaining the representation in international courts are expected that these terms and conditions are the issue of the second part of this article. The right to counsel during the pre-trial, trail and post-trail of international criminal courts proceedings is the subject of the third part of this research. In the fourth section of this article, various instances of the right to counsel are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right to counsel
  • human rights
  • international criminal trails
  • International Criminal Court
فارسی
-         آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج 2، سمت، چاپ دهم، تهران، 1388.
-         آشوری، محمد، عدالت کیفری، گنج دانش، تهران،1376.
-         بی­نام،  تحولات نود ساله وکالت دادگستری در ایران، نشر کشاورز، تهران،  1380.
-         جعفری، فریدون، نقش اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی در جهانی­سازی حقوق کیفری و چالش­های آن، رساله دکترای حقوق کیفری و جرم­شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388.
-         زاپالا، سالواتور، حقوق بشر در محاکمات کیفری بین­المللی، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، دانشگاه شهید چمران، اهواز،  1387.
-         سازمان عفو بین­الملل، دادرسی عادلانه، ترجمه فریده طه و لیلا اشرقی، میزان، تهران،  1386.
-         سرمست بناب، باقر،اصل برائت در حقوق کیفری، دادگستر، تهران،1387.
-         صابر، محمود،  نظام دادرسی و ادله دیوان کیفری بین­المللی، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1386.
-         فضایلی، مصطفی، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین­المللی شهر دانش، تهران، 1387.
-         فیوضی، رضا، حقوق بین­المللی کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
-         کاسسه، آنتونیو، حقوق کیفری بین­المللی، ترجمه حسین پیران و دیگران، جنگل، 1387.
انگلیسی
-       Afifi, Abdelrahman, On the Scope of Professional Secret and Confidentiality: The International Criminal Court Code of Professional Conduct and the Lawer’s Dilemma, Leidon Journal of International law, 20, 2007.
-       Beresford, Stuart &Lahiouel, Hafida, The Right to be Defend in Person or Through Legal Assistance and International Criminal Court, Journal of International Law, 13, 2000.
-       Croquet, Nicolas A.J., The International Criminal Court and the Treatment of DefenceRights: A Mirror of the European Court of Human Rights’ Jurisprudence, Human Right Law Review, 11:1, 2011.
-       Scharf, Michael P, Self Representation Versus Assignment of Defence Counsel Before International Criminal Tribunals, Journal of International Criminal Justice, 4, 2006.
اسناد بین­المللی
-       Charter of the International Military Tribunal at Nuremberg.
-       Charter of the International Military Tribunal for the Far East.
-       Code of Professional Conduct for Counsel Appearing Before the International Tribunal (International Criminal Tribunal for the Former Yogoslavia).
-       Code of Professional Conduct for Defence Counsel (International Criminal Tribunal for Rwanda).
-       Code of Professional for Counsel (Internathonal Criminal Court).
-       Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental    Freedoms.
-       Directive on Assignment of Defence Counsel (International Criminal tribunal for Rwanda).
-       Directive on Assignment of Defence Counsel (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia).
-       International Covenant on Civil and Political Rights.
-       Nuremberg Trial Proceedings vol 1, Rules of Procedure.
-       Regulations of the Court (International Criminal Court).
-       Rules of Procedure and Evidence (International Criminal Court).
-       Rules of Procedure and Evidence (International Criminal tribunal for Rwanda).
-       Rules of Procedure and Evidence (International Criminal Tribunal for the Former Yogoslavia).
-       Statute of the International Criminal Court.
-       Statute of the International Criminal tribunal for Rwanda.
-       Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yogoslavia.
-       Statute of the International Court of Justice.
-       Universal Declaration of Human Rights.
-       Vienna Convention on Consular Relations.
-      رویه قضایی بین المللی
-       Germany v. United States of America, International Court of Justice, 27 June 2001.
-       Mexico v. United States of America, International Court of Justice, 31 march 2004.
-       Prosecutor v.  Jean – Paul Akayesu, International Criminal Tribunal for Rwanda, 1 June 2001.
-       Prosecutor v. Nyiramasuhuko and Ntahobali, International Criminal Tribunal for Rwanda, 13 March 1998.