نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در زندان‌های خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقت‌فرسا می‌گماردند و نفع زیادی از زندانیان برده می‌شد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزان‌قیمت قرار می‌گرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندان‌های خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندان‌بانی گذارد. این زندان‌ها هرچند معضلات زندان‌های خصوصی قرون 18 و 19 را نداشت، معایب جدیدی به وجود آورد. این معایب حقوق بشری تا حدی بوده است که می‌توان آن را بسیار فاجعه‌بارتر از زندان‌های خصوصی سنتی دانست. در حقوق ایران نیز خصوصی‌سازی در زندان‌های عادل‌آباد شیراز و وکیل‌آباد مشهد دنبال شد. اما به‌وجودآمدن مشکلاتی، راه را بر گسترش خصوصی‌سازی زندان‌ها بست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formation of private prisons: A Comparative study in Iran and United States

نویسندگان [English]

  • Ahmad Haji Dehabadi
  • Morteza Jalilzade

چکیده [English]

In 18th and 19th centuries, American private prisons appointed condemned to hard works and used much benefit of prisoners but this cheap labors had very few facilities. Since the late 1970s, a new form of private prisons arrived to arena of prison. Although the prisons didn’t have problems of privateprison but created new disadvantages. The disadvantages of human rights were very high and even more tragic as the traditional private prisons. In Iranian law, privatization of prisonwas followed by Adel A'bad and Vakil A'bad prisons. But problems aroused it closed the way for the privatization of prisons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private prisons
  • privatization
  • private guards
  • rights of prisoner
الف - فارسی
کتب
-       احمدی لفورکی، بهزاد، لابی و لابی­گر در آمریکا، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر،1387.
-       آشوری، محمد، جایگزین حبس یا مجازات های بینابین، انتشارات اندیشه، 1381.
-       جعفرقلی، ناصر، «راهکارهای کاهش جمعیت کیفری»، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، به کوشش مائده میرشمس شهشهانی، چاپ اول، میزان، 1386.
-       رحیمی بروجردی، علیرضا، خصوصی‌سازی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
-       شمس، علی، طرح ایجاد زندان‌های خصوصی در ایران، مرکز آموزشی پژوهشی سازمان زندان‌ها، 1381.
-       شهیدزاده، ژاله، «جمعیت کیفری زندان‌ها با تکیه بر قرار کفالت»، در راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، به کوشش مائده میرشمس شهشهانی، چاپ اول، میزان، 1386.
-       صفاری، علی، کیفر شناسی، چاپ چهارم، انتشارات جنگل، 1387.
-       گرمارودی، هما، «اندیشه‌های مجازات و عوامل موثر بر حجم جمعیت کیفری»، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، به کوشش مائده میرشمس شهشهانی، چاپ اول، میزان، 1386.
-       گروه پژوهشی سازمان ملل متحد، جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی، مترجم رضا پاکدامن، چاپ اول، مجد، 1374.
-       گودرزی بروجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، کیفرشناسی نوین یا کیفر اجتماعی، ‌چاپ اول، مجد، 1384.
-       ماتیوس، راجر، ‌فرانسیس، پیتر، زندان‌ها در هزاره سوم، مترجم لیلا اکبری، چاپ اول، انتشارات راه و تربیت، 1381.
-       محمدی، داود، مجازات‌های جایگزین، چاپ اول، انتشارات عود، 1384.
-       نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 84-83.
-       هافمن، دنیس،‌‌ قضاوت آمریکایی، ترجمه عمادالدین باقی و محمدحسین باقی، چاپ اول، نشر سرایی، 1382.
-       واسرمن، هارون، تاریخ مردی آمریکا، مترجمین محمد قاضی و ملک ناصر نوبان، چاپ اول، نشر آردین، 1372.
مقالات
-       راهرو خواجه، علی اصغر، «خصوصی‌سازی در زندان‌ها»، نشریه اصلاح و تربیت،‌ سال اول، شماره 10، 1378.
-       کوسون، موریس، «تحول زندان در ایالات متحده آمریکا»، ترجمه قاسم قاسمی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 42، 1382.
ب- منابع خارجی
کتب
-       Abbey, David, Review of private prison contracts penalty assessment, legislative finance committee, 2010.
-       Coyle, Andrew and Campbell, Allison, Capitalist Punishment: Prison Privatization & Human Rights, Clarity press, 2003.
-       Grimond, David, Prisons of Industry: the Recent History of American Private Prisons 1978-1985, University of Ottawa, 1998.
-       Hallet,Michael, Selective Celling: Inmate Population in Ohio’s Private Prisons Policy Matters, Ohio, 2001.
-       Maruono, Atsuko, The Correctional-Commercial Complex: an Examination of Privatization of the U.S Prison System, Department Of Geology and Geography Morgantown, West Virginia, 2000.
-       Patrick Nt Sobi, Mfanelo, Privatization of prisons and prison services in South Africa, university of the Western Cape, November 2005.
-       Senior, Paul, And Dowey, Chris, Understanding Modernization in Criminal Justice, Open University press, 2007.
-       T. walker, Edward, The Privatization Of political Influence: Profferssional Grassroots Lobbying in the United States, The Pennsylvania state university, may 2007.
-       Thalmann, Vanessa, Prison Labor for Private Corporations: The Impact for Human Rights, university of Montreal, October 2004.
-       Yijia jing, State prison privatization in the U.S: a study of the causes and magnitude, the Ohio state university, 2005.
-                      مقالات -
-       C. McDonald, Douglas, Private Penal Institutions, Crime and Justice, the University Of Chicago Press, vol. 16, 1992.
-       Mahler, Henry, Convict Labor Policies, Journal of the American Institute of  Criminal Law and criminology, Vol. 15 , No, 4 1998.
-       j. Flanagan, Timothy, Private Prisons: Cons and Pros, Contemporary Sociology, vol. 20, No. 4, Jul, 1991.
-       Hogan, Nancy, The Impact of Job Characteristic of Private Prison Staff: Why Management Should Care, Southern criminal justice association, vol. 34, 2009.
-       Lippke, Richard, Thinking About private prisons, Journal of Criminal Justice Ethics, Vol. 16, 1997.
-       Schwartz, Martin, Capitalist Punishment: Ethics and Private Prison, kluwr International Law, vol. 12, 2004.
-       Johnston, Van, Privatization of Prisons: Management Productivity and Governance Concerns, Public Productivity Management Review, Vol. 14, No. 2, Winter 1991.
-       Potts, Charles, the American Academy of Political and Social Science, Vol. 21, Problems in Charities and Correction, May 1903.
-       Theodore Gentry, James, The Panopticon Revisited: The Problem of Monitoring Private Prison's, the Yale Law journal, vol, 96. No. 2, Dec 1986.
-       Weinrath, Michael, Punishment for Profit: Private Prisons, the Canadian journal of sociology, vol. 23, no. 4, Autumn. 1998.