برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1398

برگزاری جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در سال 1398

جلسه هیأت تحریریه مجله حقوقی دادگستری در تاریخ بیست و ششم دی ماه 1398 با حضور اعضای جدید محترم هیأت تحریریه، آقایان (به ترتیب حروف الفبا) دکتر ربیعا اسکینی، دکتر غلامحسین الهام، دکتر خیراله پروین، دکتر محمدجواد جاوید، دکتر ولی رستمی، دکتر حسن صادقی مقدم، دکتر سید فضل اله موسوی به همراه جناب آقای دکتر سیدحجت اله علم الهدی ریاست محترم پژوهشگاه قوه قضاییه و جناب آقای دکتر حامد نیکونهاد معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه و جناب آقای رسول احمدزاده مدیر اجرایی مجله برگزار شد. 

در این جلسه، ابتدا جناب آقای دکتر علم الهدی ریاست محترم پژوهشگاه گزارشی از تغییر و تحولات در ارتباط با کارهای انجام شده و همینطور انتصاب اعضای جدید برای مجله در چند ماه اخیر به اعضای تحریریه ارائه فرمودند سپس جناب آقای دکتر نیکونهاد معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه نسبت به تبیین سیاست های پژوهشی جدید پژوهشگاه و تشریح راهبردهای گروه نشریات به ویژه مجله حقوقی دادگستری توضیحاتی را خدمت اعضای هیات تحریریه ارائه فرمودند، در ادامه جناب آقای احمدزاده مدیر اجرایی مجله شرح مختصری از اقدامات صورت گرفته در دوره جدید اعم از روزآمدسازی بخش های مختلف سامانه؛ تعریف موضوعات و داوری تخصصی؛ تخصیص شاپا الکترونیکی؛ تکمیل آرشیو مقالات آنلاین؛ تغییر شیوه نامه و بروزرسانی استانداردهای نشریه؛ تغییر فرآیندهای زمانی...... به اطلاع حضار رساندند.

سردبیر محترم مجله جناب آقای دکتر محمدحسن صادقی مقدم ضمن تقدیر و تشکر از اعضای هیات تحریریه قبلی مجله و تلاش هایی که در راستای سطح علمی جامعه به کار بسته اند، انتصاب جناب آقای دکتر علم الهدی به ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه تبریک گفته و حضور اعضای جدید را خیر مقدم گفتند.

 

سپس مقالاتی که در سال 1398 فرآیند داوری آنها تکمیل شده بود، توسط اعضای محترم مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت و بعضاً نکاتی برای انجام پاره‌ای از اصلاحات در خصوص آنها مطرح گردید.