فصلنامه شماره 105 بهار 1398

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 105، بهار 1398 با عناوین زیر چاپ شد.

1. امکان‎سنجی توسعه صلاحیت محلی دادگاه پایتخت در دادرسی موازی بین‌المللی. نویسندگان: نجادعلی الماسی؛ سید حسین اسعدی

2. تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی. نویسندگان: عبدالرضا اصغری؛ مهدی صالحی مقدم

3. نقش اطلاع مخاطب در اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی. نویسنده: مهدی حسن زاده

4. موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا. نویسنده: عبدالله خدابخشی

5. اصول و رویه تفسیر معاهدات سرمایه‎گذاری بین‎المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین‎الملل بر حقوق داخلی. نویسندگان: سید قاسم زمانی؛ ابوالفضل شیرعلیزاده

6. مبنایی متفاوت برای جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه. نویسنده: علی قسمتی تبریزی

7. تعامل ظابطان دادگستری با حریم خصوصی خودروی شهروندان. نویسندگان: عادل ساریخانی؛ ایمان محترم قلاتی

8. حمایت دولت از بزه‎دیدگان در تأمین هزینه دادرسی. نویسندگان: علیرضا میرکمالی؛ نازنین حاجی زاده

9. تعارض اصل ضرر و اصل آزادی اراده در جرم‎انگاری سقط جنین. نویسندگان: اسماعیل هادی تبار؛ مریم مهری متانکلایی