فصلنامه شماره 104 زمستان 1397

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 104، زمستان 1397 با عناوین زیر چاپ شد.

 1. راهکارهای دادخواهی قربانیان سلاح شیمیایی در جنگ تحمیلی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران. نویسندگان: توکل حبیب زاده؛ کیوان اقبالی؛ نجمه سمیعی منش

2. پیشگیری از بزه دیدگی جنسی در شبکه های اجتماعی. نویسندگان: بهزاد رضوی فرد؛ محمدتقی رباط جزی؛ گلسا عمرانی

3. آثار پرونده شخصیت در حقوق ایران. نویسندگان: راضیه سبزه علی؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری

4. چالش ها و خلأهای موجود در فرایند رسیدگی به جرایم سایبری. نویسندگان: جواد طهماسبی؛ خیرالله شاهمرادی

5. مرابحه بانکی و مشروعیت آن. نویسنده: امیرحسین علی زاده

6. مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات های مبتنی بر شرمساری در ایلات متحده). نویسندگان: علی غلامی؛ محمد حسین مجتهدی؛ محمدحسن طهماسبی

7. امکان یا امتناع خصوصی سازی امور مربوط به قوه قضاییه. نویسندگان: سید محمدمهدی غمامی؛ مهدی مرادی برلیان

8. بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری با توجه به رویه قضایی بین المللی. نویسندگان: عبدالحسین شیروی؛ محمدجواد کاظمی

9. مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در قوانین ایران و اسناد بین المللی. نویسندگان: عبدالعلی توجهی؛ هاله کریمیان