فصلنامه شماره 102 تابستان 1397

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 102، تابستان 1397 با عناوین زیر چاپ شد.

1. عوامل افزایش جمعیت کیفری ناشی از بازداشت های پیش از محاکمه. نویسندگان: محمد آشوری، جمال انصاری

2. حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی. نویسندگان: امیر خواجه زاده، سید روح اله حسینی میقان

3. رابطه دوسویه ارزش ها و پیش فرض های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم زا. نویسندگان: باقر شاملو، حمیدرضا دانش ناری

4. حاکمیت قانون اساسی در رویارویی با بزه رایانه ای. نویسندگان: حسن عالی پور، محمد یکرنگی

5. تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392. نویسنده: ابوالقاسم فلاحی

6. سیاست جنایی ایران در قبال رفتارهای ناقض امنیت غذایی. نویسندگان: جعفر کوشا، مهدی قربانی قلجلو

7. میزان صدور احکام بازپرورانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392. نویسندگان: مجید قورچی بیگی، معصومه شهرانی

8. گونه شناسی جرایم سایبری با نگاهی به قانون جرایم رایانه ای و آمار پلیس فتا. نویسندگان: روح الدین کرد علیوند، محمد میرزایی

9. اهلیت جنایی اشخاص حقوقی. نویسندگان: ایرج گلدوزیان، امین گلریز

10. شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. نویسنده: مرتضی نجابت خواه

11. تفسیر قضایی در حقوق عمومی. نویسندگان: اسداله یاوری، پرهام مهرآرام