فصلنامه شماره 96 زمستان 1395

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 96، زمستان 1395 با عناوین زیر چاپ شد.

 1. دعاوی بازماندگان برای مطالبه­ خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی. نویسنده: عاطفه آجری آیسک

2. آسیب­ شناسی نظام مالیاتی ایران و تبیین عوامل موثر در بروز آسیب­ ها. نویسندگان: سیدمهدی احمدی موسوی، محمد صالح ولیدی، علی نجفی توانا

3. اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت ­ها. نویسنده: مرتضی اکبری لالیمی

4. تحولات نظام نیمه ‌آزادی در سیاست کیفری ایران. نویسندگان: محمد رضوانی، مظاهر خواجوند چتن، حامد صفائی آتشگاه

5. وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین­ المللی حقوق بشر. نویسندگان: باقر شاملو، ابوالفضل یوسفی

6. اعمال نظارت­ ناپذیر قضایی دولت در نظام حقوقی ایران. نویسندگان: جعفر شفیعی سردشت، علی­ اکبر گرجی اَزَندَریانی، علی قانعی

7. ترجیح حقوق متهم بر میانجی در دیوان بین المللی کیفری. نویسندگان: جواد صالحی، نریمان فاخری، حسین آل کجباف، مجتبی بابایی

8. تحلیل جرم­ شناسانه جداسازی زندانیان؛ با نگاهی به «آیین­ نامه نحوه تفکیک و طبقه ­بندی زندانیان». نویسنده: امیرحسن نیازپور

9. بررسی اهداف، چالش‌ها و راه‌کارهای حقوق بین‌الملل رقابتی. نویسندگان: عباس نیازی، ایام کمرخانی، محسن جلیلیان