فصلنامه شماره 92 زمستان 1394

فصلنامه حقوقی دادگستری شماره 92، زمستان 1394 با عناوین زیر چاپ شد.

1- حق کسب و پیشه و تجارت در فرض تخریب واحد تجاری (تحلیل و نقد رویه قضائی). نویسنده: محمدمهدی الشریف

2- استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر حقوق بین‌الملل با تاکید بر حق غنی‌سازی ایران. نویسنده: مجتبی بابایی

3- فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورش‌ها و ناآرامی‌های داخلی در پرتو حقوق بین‌الملل. نویسنده: حیدر پیری

4-چالش‌های فقهی-حقوقی حضور گردشگران غیرمسلمان در کشورهای اسلامی. نویسندگان: محمدمهدی حسنی، سیدعلیرضا میرکمالی، سحر رجبی فرد

5- تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن. نویسندگان: هادی رستمی، فرهاد میرزایی

6- عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392. نویسندگان: فرامرز قلی‌پور جمنانی، رجب گلدوست جویباری

7- جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن­. نویسنده: حسن محسنی

8- پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران. نویسنده: فردین مرادخانی

 9- بررسی تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در دادگستری کل استان کرمانشاه. نویسندگان: یحیی یوسفی، سیدرضا هاشمی