اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3296
تعداد پذیرش 227
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2858
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2191

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 32
تعداد شماره‌ها 105
تعداد مقالات 1015
تعداد مشاهده مقاله 2090650
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2669253
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 138 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 236 روز
درصد پذیرش 7 %