اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3420
تعداد پذیرش 251
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2959
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 2265

مقالات منتشر شده (از سال 1369)
تعداد دوره‌ها 33
تعداد شماره‌ها 106
تعداد مقالات 1039
تعداد مشاهده مقاله 2166109
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2720518
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 141 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 241 روز
درصد پذیرش 7 %