نقد و نظری بر نظام ارزیابی و آمار عملکرد دادگستری


عنوان مقاله [English]

نقد و نظری بر نظام ارزیابی و آمار عملکرد دادگستری

نویسنده [English]

  • Mohammad Darvish zadeh