مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت


عنوان مقاله [English]

مبانی و مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت

نویسنده [English]

  • Hossein Taleb Ahmadi