حقوق صنعتی، و تئوری حقوقی اموال دینامیک


عنوان مقاله [English]

حقوق صنعتی، و تئوری حقوقی اموال دینامیک

نویسنده [English]

  • Mohsen Farshad Yekta