کیفرهای جایگزین زندان، در حقوق فرانسه


عنوان مقاله [English]

کیفرهای جایگزین زندان، در حقوق فرانسه

نویسندگان [English]

  • Hassan Kashefi
  • Mohsen Khalesi