نگرش اصلاحی، به قانون صدور چک


عنوان مقاله [English]

نگرش اصلاحی، به قانون صدور چک

نویسنده [English]

  • Mashaallah Sheibani