زبان شناسی قانونی

نویسنده

استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

زبان‌شناسی قانون یکی از شاخه‌های زبان‌شناسی است که به بررسی‌ چگونگی کاربرد زبان در حوزه‌های حقوقی و قانونی می‌پردازد.زبان‌شناسان‌ قانونی می‌توانند در حل مسائل حقوقی‌ای که به نوعی با زبان مرتبط می‌شوند،متخصصان این حوزه را یاری دهند.مسائلی چون تشخیص صدا، تعیین هویت نویسنده مدارک مکتوب(مثل نامه‌های تهدیدآمیز)،عدم توازن‌ قدرت در دادگاهها،ارتباط وکیل-موکل،ماهیت شهادت دروغ،تقلب در نامهای تجاری،ترجمه مکالمات در دادگاهها(در مورد اتباع خارجی)و تحلیل مکالمات ضبط شده از جمله مسائل مورد توجه زبان‌شناسان قانونی‌ می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

زبان شناسی قانونی

نویسنده [English]

  • Aazm Estaji