نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شکل‌گیری نادرست نظام شخصیتی و اجتماعی شدن افراد در کودکی و نوجوانی،فرایند تربیت آنان را دچار اختلال می‌کند و احتمال بروز رفتارهای ضد اجتماعی آنان را افزایش می‌دهد.از این‌رو،مداخلهء به‌هنگام‌ نهادهای تأثیرگذار در فرایند تربیت و اجتماعی شدن افراد می‌تواند نقش‌ مهمی در پیش‌گیری از بزهکاری داشته باشد.این مقاله تأثیر مداخله‌های‌ روان‌شناختی-اجتماعی زودهنگام(اقدامهای خانواده‌مدار،مدرسه‌مدار و اجتماع‌مدار)را در پیش‌گیری از بزهکاری بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

تأثیر مداخله های زود هنگام روان شناختی - اجتماعی در پیش گیری از بزهکاری

نویسنده [English]

  • Yasaman KHajeh Noori