نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

از موضوعات مهم مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، بررسی اعتبار ابلاغ قانونی اوراق قضایی از جهت تأثیر یا عدم تأثیر اطلاع مخاطب در این زمینه است. در این خصوص ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی را اعلام کرده که نه تنها با موانع اجرایی جدی روبرو است، بلکه با مواد دیگر (302، 306، 336، 337، 338، 398، 399، 427، 428 و 429) این قانون و همچنین با منطق حاکم بر سایر مواد مربوط به ابلاغ اوراق قضایی (مواد 67 تا 82 همان قانون) ناسازگار و متعارض است. تحقیق در این زمینه، این ناسازگاری و دشواری اجرا را نمایان می‌سازد و تلاش برای ارائه راه‌حل و راهکار اجرایی را می‌طلبد. تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی از «اظهار بی‌اطلاعی مخاطب ابلاغ» و اثبات این بی‌اطلاعی سخن گفته است، بدون این که اثر چنین اظهار و اثباتی را بیان کرده باشد. این سکوت نیز مستلزم بررسی موضوع و ارائه راهکار است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Role of Addressees Notice in Validity of Constructive Notification of Judicial Papers

نویسنده [English]

  • Mehdi Hasanzadeh

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده [English]

Among the important issues related to the notification of judicial documents, the examination of the validity of the constructive notice of the judicial documents is due to the influence or inaction of the respondent's information in this background. In this regard, Article 83 of the Civil Procedure Code provides for a ruling that not only imposes serious executive barriers, but also is incompatible and conflicting with other materials (302, 306, 336, 337, 338, 398, 399, 427, 428 and 429) of the code, as well as the logic governing other material related to the notification of judicial documents (67 to 82). Research in this area illustrates this inconsistency and difficulty of implementation that requires an effort to provide an executive solution. Note 1 of Article 13 of the Regulation on the Use of Electronic and Telecommunication Systems is spoken about the notification addressee's statement of unaware and the proof of this ignorance, without the effect of such a statement and proving. This silence requires a review of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Notification of Judicial Papers
  • Electronic Communications
  • Constructive Notice
  • Personal Service of Process
  • Validity of Service of Process
-       احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی منطبق با قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب، تهران، اتشارات اطلس، 1375.
-       انصاری، مسعود؛ طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد 1، تهران، محراب فکر، 1384.
-       بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی 1 و 2، تهران، انتشارات نگاه بینه، 1388.
-       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386.
-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، دانشنامه حقوقی، جلد 1، تهران، امیر کبیر، 1356.
-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386.
-       حیاتی، علی عباس، آیین دادرسی مدنی 2، تهران، نشر میزان، 1390.
-       زراعت، عبـاس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، 1389.
-       شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد 2، تهران، انتشارات دراک، 1385.
-       شهیدی، موسی، موازین قضایی محکمه عالی انتظامی، بی‌جا، کتابفروشی علمی، بی‌تا.
-       کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1389.
-       مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، گنج دانش، 1375.
-       مردانی، نادر؛ بهشتی، محمدجواد، آیین دادرسی مدنی، جلد 2، تهران، نشر میزان، 1389.
-       معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست‎های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران، جاودانه، 1387.
-       مهاجری، علی، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات فکر سازان، 1390.
-       ــــــــــــــ ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 1، تهران، انتشارات فکرسازان، 1388.
-       ــــــــــــــ ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد 3، تهران، انتشارات فکرسازان، 1389.
-       واحـدی، قدرت‎اله، آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، جلد 2، تهران، نشر میزان، 1377.