بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه


عنوان مقاله [English]

بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه

نویسنده [English]

  • Mohammadhasan Marashi