بررسی مسائل حقوقی و عرفی قرادادهای عادی و غیر رسمی (قولنامه)


عنوان مقاله [English]

بررسی مسائل حقوقی و عرفی قرادادهای عادی و غیر رسمی (قولنامه)

نویسنده [English]

  • Mohsen Taheri