نویسنده

عنوان مقاله [English]

بازتاب قاعده لاحرج در اجاره (نقد و بررسی فقهی و حقوقی ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر)

نویسنده [English]

  • Eisa Keshvari