حق و اقسام آن از دیدگاه های مختلف فقهی و مکتب های حقوقی


عنوان مقاله [English]

حق و اقسام آن از دیدگاه های مختلف فقهی و مکتب های حقوقی

نویسنده [English]

  • Mohammadhassan Marashi