شبه عمد و در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

نویسنده

رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی تهران


عنوان مقاله [English]

شبه عمد و در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

نویسنده [English]

  • Mohammadali Okhovvat