جرم (صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط یا وعده دار) و مجازات آن

نویسنده


عنوان مقاله [English]

جرم (صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط یا وعده دار) و مجازات آن

نویسنده [English]

  • Reza Nori