نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه مدرس و مدرس حقوق


عنوان مقاله [English]

نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی

نویسنده [English]

  • Mohsen Taheri