عنوان مقاله [English]

چرا میزان جرایم در دهه 1980 در فرانسه کاهش یافته است

نویسندگان [English]

  • Rohodin Kordalivand
  • Hamidreza Javidzadeh