نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، پدیده‌ای چند‌بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می‌شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی‌ و زیان‌بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته‌های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری‌های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می‌باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف‌سازی زنجیرۀ تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت‌مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا ‌یافته، موفقیت این برنامه‌ها درگرو به‌کارگیری ابزارهای فناورانه‌ای است که در اختیار کنش‌گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش‌های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان‌ها اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Situational Prevention of Smuggling of Goods in Anti-Smuggling of Goods and Currency Act 2014

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sabouripour 1
  • Hamed Safaei Atashgah 2

1

2

چکیده [English]

Smuggling of goods and currency, as one of the main concerns in Iran, is a multifaceted phenomenon that causes disruption in the economic and social system and security of the country. Dealing with this problem in the criminal policy of Iran merits due attention. Inadequacy and inefficiency of criminal repression leads governmental officials to pay attention to preventative measures. Similarly, the second season of Anti-smuggling of goods and currency Act 2014 in Iran has been dedicated to preventing crimes. Based on the findings of the present study, measures of the Act are about to minimize delinquency through increasing the risks of crime and increasing efforts needed to commit it. As much as Situational Crime Prevention is developed from the traditional to the technological opportunities, the success of these strategies depends on the application of technological tools. The strategy of these measures, of course, faces challenges which are discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational Crime Prevention
  • Smuggling of Goods
  • Prevention of Smuggling
  • Technological Prevention
  • Integration