نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آمار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مدرس مرکز آموزش علمی- کاربردی دادگستری استان کرمانشاه

چکیده

هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده‌ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی مراجعان را دارا می‌باشد. به منظور راستی‌آزمایی این ادعا، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسش‌نامه محقق‌ساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونه‌گیری با طبقه‌بندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان به‌صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یک‌نمونه‌ای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شده‌اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایت‌مندی ارباب‌رجوع شده است. در خاتمه راه‌اندازی ثبت کل جامع و اطلاع‌رسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effect of Mechanization of the Judicial System on Job Satisfaction of Employees and Client Satisfaction in Kermanshah Courts

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Hashemi 1
  • Yahya Yosefi 2

چکیده [English]

The main purpose of this paper is to study the effect of mechanization of the judicial system on job satisfaction of employees and client satisfaction in Kermanshah courts with a comparative view to the traditional system. This research can be categorized as applied, and it is based on correlational analysis of non-experimental data. The data were collected through two questionnaires and were analyzed using the SPSS software. The statistical population was Kermanshah courts and the sampling was based on Cochran's formula. The number of participant employees were 120 and that of the clients was 130. The data analysis was done descriptively as well as inferentially. The hypotheses were analyzed using the t-test at the significant level of 5%. The results indicate that mechanization increases job satisfaction of the employees and client satisfaction at a confidence level of 95%. In order to improve the present conditions, it is suggested that a computerized system be developed to register and track files.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanization System
  • Official Automation
  • Case Management System
  • Job Satisfaction
  • Client Satisfaction
-         اعظم‌آزاده، منصوره، «اشتغال زنان گرایش به کار و تئوری­های رضایت­مندی شغلی» فصلنامه بانوان شیعه، شماره 9، پاییز 1385.
-         افخمی، احمد؛ و مصطفی ترابی، «تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت مشتریان در تجارت الکترونیکی (موردکاوی: بیمه اینترنتی ایران و البرز)» فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 25 و26، تابستان و پاییز 1390.
-         بختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ و همکاران، «بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی» پژوهش­نامه مدیریت اجرایی، شماره 33، نیمه اول 1388.
-         رابینز، استیفن، رفتار سازمانی، جلد اول، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1387.
-         رهنورد، فرج­اله؛ و داریوش محمدی، «ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران» پژوهش­نامه علوم انسانی واجتماعی (ویژه مدیریت)، شماره 27، زمستان 1386.
-         سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، «گزارش اجرای تصویب­نامه شماره 722/13مورخ22/4/81 شورای عالی اداری موضوع تحقق دولت الکترونیک»، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مرکز توسعه و نوسازی اداری، مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، مهر1382.
-         سرداری، احمد؛ و حامد عظیم­زادگان، اصول و مبنای فناوری اطلاعات، همدان، نشر نورعلم، 1383.
-         سلیمان­نژاد، حمیرا، «بررسی رابطه بین استرس حرفه­ای و رضایت شغلی در کارکنان سازمان­های دولتی شهر ایلام سال80»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره 44 و 45، پاییز و زمستان 1383.
-     سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، «سند فرابخشی (ویژه) بهینه­سازی تشکیلات دولت و ایجاد دولت الکترونیک» دراجرای بند ز ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، 1383.
-         صرافی‌زاده، اصغر، «سیستم­های اطلاعاتی مدیریت»، تهران، انتشارات ترمه، 1386.
-         عباسی، انیس؛ یزدانی، نگار؛ و محمدکریم بهادری، «بررسی نتایج طرح تکریم ارباب­رجوع در ارائه خدمات بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره 4، 1387.
-         غفاری، فرهاد؛ جعفری، پژمان؛ و اشکان امیرمدحی، «بررسی رابطه کیفیت خدمات و رضایت مشتری در عرصه بانکداری: مدل مقایسه­ای خدمات سنتی و الکترونیکی»، فصلنامه علوم و مدیریت ایران، شماره 24، زمستان1390.
-         مرکز آمار و انفورمانیک دادگستری کل استان قم، «راهنمای نرم افزار سیستم مدیریت پرونده قضایی»، قم، انتشارات نینوا، 1386.
-         مهرابیان، فردین؛ نصیری­پور، امیراشکان؛ و سیدجمال­الدین طیبی، «طرح تکریم ارباب­رجوع در بیمارستان­های آموزشی رشت»، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شماره57، بهار 1385.
-         مصطفی­نژاد، چیمن؛ حسنی، محمد؛ و ابوالفضل قاسم­زاده، «بررسی رابطه بین به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با میزان رضایت شغلی اعضای هیأت­ علمی دانشگاه ارومیه»، اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، 1391.
-         نوبخت، محمدباقر؛ و حمید بختیاری، دولت الکترونیک و امکان­سنجی استقرار آن درایران، انتشارات معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی (دفتر گسترش و تولید علم)، تهران، 1387.
-         یاراحمدی­خراسانی، مهدی، «سیستم مکاتبات بدون کاغذ و تسهیل فرآیند کسب کار در عصر دیجیتال»، مدیریت، شماره 136-135، 1387.
-         یزدان­نیا، رضیه، میراث رقمی (دیجیتال): از اتوماسیون اداری تا آرشیو ملی دیجیتال، گنجینه اسناد، دفتر دوم، تابستان 1388.
 
-          Garboua, Levy; and Claude Montmarquette, "Reported Job Satisfition: What Does it Mean?", C.R.D.E. Workin paper, University of Montreal, 1999.
-          Kagan, Andrew, "Information Technology Seen as Key to Productivity", Chemical Week, Vol. 55, Issue 2, 1994.
-          Locke, Edwin, The Nataure and Causes of Job Satistaction: Handbook of Indsterial and Organizational Psychology, Consulting Psychological Press, 1976.
-          McMurtrey, Mark; et al, "Job Satisfaction of Information Technology Workers: The Impact of Career Orientation and Task Automation in a CASE Environment", Journal of Management Information Systems, Vol. 19, No. 2, 2002.
-          Mithas, Sunil; et al, "Effect of Information Technology Investments on Customer Satisfaction: Theory and Evidence", Ross School of Business Working Paper Series, Working Paper No. 971, 2005.