نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، یکی از متداول‌ترین روش‌های پرداخت در معاملات بین‌المللی است. اتاق بازرگانی بین‌المللی برای یکنواخت کردن قواعد حاکم بر اعتبار اسنادی از سال 1933 تلاش نموده با تدوین مجموعه‌ی عرف‌ها و رویه‌های متحدالشکل اعتبار اسنادی، صدور اسناد مرتبط با اعتبار اسنادی را استاندارد کرده و ابهامات موجود در این روش پرداخت را از میان بردارد، تا طرف‌های درگیر در این روش پرداخت با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما با وجود تدوین مقررات مذکور، هنوز هم ابهامات بسیاری در این روش پرداخت وجود دارد و بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین رکن این روش پرداخت، در بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع، با مشکلات متعددی مواجه می‌باشند. این امر بیانگر آن است که قواعد حاکم بر اصل انطباق دقیق اسناد، به اندازه‌ی کافی روشن نیست. در این نوشتار تلاش می‌شود تفاسیر متناقض اصل انطباق دقیق اسناد حل شود تا کارایی اعتبارات اسنادی افزایش یابد. این بررسی تمام طرف‌های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی را شامل می‌شود؛ و به‌طور ویژه به مسأله‌ی اصل انطباق دقیق در سیاهه‌ی تجاری می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competition, Economic Efficiency, Consumer, Objectives of Competition Law, Iranian Law

نویسندگان [English]

  • Morteza Shahbazinia 1
  • Fatemeh Alholui Zare 2

1

2

چکیده [English]

Letter of credit(LC')due to its special characteristics, is one of the most prevalent methods for payment in international transactions. By establishing the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (since) 1933, in order to unification of the rules governing letters of credit, International Chamber of Commerce) ICC) has tried to clarify this method of payment. ICC has standardized issuing of the documents related to letter of credit, so as to declining problems which are come across with engaged parties due to this method of payment. However, despite these efforts, still numerous ambiguities surround this method of payment, especially banks are challenging with several problems in connection with the documents presented by the beneficiaries. This shows that prevailing rules on the principle of strict compliance of documents are not clear enough. In order to enhance the letters of credit’s efficiency, this paper will try to review the contrast interpretations regarding the concept of the principle and provide solutions for the above problems. This study includes all engaged parties in )LC)’s operations and specially will examine Doctrine of Strict Compliance in Commercial Invoices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Letter of Credit
  • Doctrine of Strict Compliance
  • applicant
  • Beneficiary
  • Commercial Invoice
1- اشمیتوف، کلایو. ام، مترجم: بهروز اخلاقی و دیگران، حقوق تجارت بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ اول،  تهران، 1378.
2- ایکس یانگ، گائو، روس پی بوکلی، مترجم: ماشاءالله بنا نیاسری، «ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی: منشاء اعتبارات اسنادی و منابع آن»، نشریه‌ی مرکز امور حقوق بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، تهران، 1385.
 3- دریس کول، ریچارد. جی، مترجم: محسن محبی، «نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین‌المللی (تأملاتی پس از انقلاب ایران)»، مجله‌ی حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی، تهران، 1363.
4- ذوقی، محمدصالح، «آشنایی با اسناد تجاری و حمل و نقل در تجارت بین‌المللی»، نشریه‌ی صنعت حمل و نقل، تهران، 1368.
 5- زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی2، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، 1386.
  6- شهبازی‌نیا، مرتضی، شیوه‌های پرداخت در ضمانت‌نامه‌های بانکی و ماهیت اسنادی آن‌ها، مجله‌ی مدرس علوم انسانی، 1383.
 7- فرخی، حمید، تفسیر UCP 600 تجزیه و تحلیل ماده به ماده توسط گروه پیش‌نویس UCP، پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، چاپ اول، 1389.
 8- کریمی، اسدالله، «مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی»، مجله‌ی حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی، تهران، 1376.
 9- مرادی‌بنی، محمد‌علی، حقوق و تعهدات بانک در پرداخت‌های بین‌المللی، رساله‌ی دکتری، دانشگاه تهران، 1380.
10- Astro Exito Navegacion SA v Chase Manhattan Bank NA (The  Messiniaki Tolmi), 2 Lloyd’s Rep. 217 (CA (Civ Div), 1988.
11- Bank Melli Iran v. Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas) Lloyd’s Rep. 367, 1951.
12- Bergami, Roberto, UCP 600: Letter of Credit Rules Revised, School of Applied Economic, Institute for Community Engagement and Policy Alternative, Victoria University. At http://www.mebournecentrc. Com . au/Finsi-MCFS 2007/Roberto -Bergaim - final .pdf.
13- Busto, C.D., UCP 500 & 400 Compared an Article - by – Article detailed analysis of the new UCP 500 compared with the ucp 400, ICC publication No. 511,1993.
14- Byine, J.E., 2001 Annual Survey of Letter of Credit Law and Practice, ICC. Dub .S.A.-No. 369, 2002.
15- Courtaulds North America, Inc. v. North Carolina Nat. Bank (North Carolina, USA) 528 F.2d 802, C.A.N.C. 1975.
16- Equitable Trust Co of New York V. Dawson Partners Ltd [1926] 27 Lioyd’s Rep 49 at 57.
17- Gillies, P., & Moens, G., Intenational Trade and Business: Law, Policy and Ethics, Cavendish Publishing (Australia) Pty Limited, Rev 2000.
18- Glencore International AG & Anor v. Bank of China, C.L.C. 95, 1996.
19- ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication, No 600, Rev 2007.
20- International Standard Banking Practice for the Examination of Document, Under Documentary Credits, Revision for UCP 600, ICC Publication, No 681E, 2007.
21- Karld, A.dr., Thesis “Letter of Credit and The Doctorin of Strict Complince”, held by Prof. Dr. Johan Schelin, University of Uppsala, 2004.
22- Krazovska, D., Thesis: Impact of the Doctrine of Strict Compliance on the Letter of Credit Transaction, Aarhus University, 2008.
23- Kydon Compania Naviera S.A. v. National Westminster Bank Ltd. and Others, (The “ Lena ”) 1 Lloyd’s Rep. 68, 1981.
24- Luen Hop Hong (a firm) v. the Bank of East Asia Ltd, HKLR 521, FC., 1973.
25- Maston, A.W., Export, A Monual Of Instraction Business Book Limited, London, 1973.
26- Odeke, A., Double Invoicing In international Trade: The Fraud Andnulliy Exceptions in Letter of Credit are the America Accord, Denning Law Journal, 2005.
27-  Rayner (SH) and Co v Hambros Bank Ltd 1 KB 37, 1943.
28- Schelin.HT, Thesis: Letters of Credit and„ the Doctrine of Strict Compliance “, University of Uppsala, 2003.
29- Singh, L., Cavetemptor: Are Decisions more Favourable to the seller on Matters Relating to Letter of Credit?; Nordic Journal of Commercial Law, 2006.