موضوعات = فلسفه حقوق
تعداد مقالات: 6
1. قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


2. تاثیر جنسیت بر تفسیر حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22106/jlj.2021.541178.4486

رضا پورمحمدی؛ محمد مهدی یوسفی


5. ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

دوره 84، شماره 112، دی 1399، صفحه 107-133

10.22106/jlj.2020.122454.3229

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی


6. حق بر فهم قانون

دوره 84، شماره 111، مهر 1399، صفحه 65-87

10.22106/jlj.2020.121654.3179

احمد خسروی؛ حامد نوروزی