دوره و شماره: دوره 80، شماره 93، بهار 1395، صفحه 1-242 
4. تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت

صفحه 87-110

یدالله دادگر؛ میرقاسم جعفرزاده؛ محمدعلی باقرصاد


8. ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی

صفحه 191-216

راضیه عبدالصمدی؛ احمد هنردوست؛ صدیقه جوان