صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

بارنامه دریایی از جمله اسناد تجاری است که در حمل‌و‌نقل دریایی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می‌باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه دریایی در توسعه تجارت بین‌الملل دارد، چگونگی صدور و مندرجات و محتویات آن با توجه به قانون دریایی ایران و کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی و تأثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائز اهمیت است. از آن جمله می‌توان به تعداد نسخ بارنامه و به‌ویژه اشکال مختلف آن یعنی بارنامه‌های در وجه شخص معین، به‌حواله‌کرد شخص معین و در وجه حامل اشاره کرد. در خصوص مندرجات بارنامه نیز، برخی از شروط و عبارات صریحاً ذکر می‌شود و برخی دیگر به شکل ضمنی. در این مقاله در پی آن هستیم تا به برخی از سئوالات در خصوص قابل‌انتقال بودن بارنامه دریایی، وصف تجریدی و تنجیزی آن و تعهدات متصدیان حمل‌و‌نقل و فرستنده کالا در تنظیم سند مزبور پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌ها