کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

دوره 81، شماره 97، بهار 1396، صفحه 53-77

10.22106/jlj.2017.25900

حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی


2. اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

دوره 79، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 85-105

10.22106/jlj.2015.15711

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی


3. دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


4. نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین

دوره 76، شماره 79، پاییز 1391، صفحه 155-178

10.22106/jlj.2012.11050

سیدمحمد حسینی؛ زهرا ساعدی؛ آزاده صادقی


5. قلمرو قرارداد و حقوق کیفری

دوره 75، شماره 76، زمستان 1390، صفحه 123-155

10.22106/jlj.2011.11071

عبدالله خدابخشی


7. حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

دوره 70، شماره 55، تابستان 1385، صفحه 75-100

منصور رحمدل


9. آمار جنائی و کارکردهای آن

دوره 68، شماره 49-48، پاییز 1383، صفحه 103-122

منصور رحمدل


10. جایگاه پیشگیری نخستین از جرم در انگلستان

دوره 68، شماره 47، تابستان 1383، صفحه 123-146

مهدی صبوری پور


11. تحول زندان در ایالات متحده آمریکا

دوره 67، شماره 45، زمستان 1382، صفحه 199-216

قاسم قاسمی


12. تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 55-68

حسین آقایی جنت مکان


13. نقد لایحه مبارزه با پول شویی

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 202-212

محمد موسوی مقدم