کلیدواژه‌ها = جرم
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

دوره 81، شماره 97، بهار 1396، صفحه 53-77

10.22106/jlj.2017.25900

حسین میرمحمدصادقی؛ اسلام رجبعلی


2. اعاده‌ حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

دوره 79، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 85-105

10.22106/jlj.2015.15711

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی


3. دگرگونیهای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران

دوره 77، شماره 82، تابستان 1392، صفحه 117-159

10.22106/jlj.2013.10829

محمدجعفر حبیب زاده؛ محسن شریفی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد فرجیها


4. نگاهی به تحولات مفهومی و کارکردی در کیفرشناسی نوین

دوره 76، شماره 79، پاییز 1391، صفحه 155-178

10.22106/jlj.2012.11050

سیدمحمد حسینی؛ زهرا ساعدی؛ آزاده صادقی


5. قلمرو قرارداد و حقوق کیفری

دوره 75، شماره 76، زمستان 1390، صفحه 123-155

10.22106/jlj.2011.11071

عبدالله خدابخشی