کلیدواژه‌ها = حق
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399

10.22106/jlj.2020.122454.3229

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی


2. حق حبس زوجه و ابهامات موجود در رویه قضایی

دوره 82، شماره 102، تابستان 1397، صفحه 35-54

10.22106/jlj.2018.32732

امیر خواجه زاده؛ سید روح اله حسینی میقان


3. تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی)

دوره 81، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 147-173

10.22106/jlj.2017.26778

رشید قدیری بهرام آبادی


4. کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 78، شماره 86، تابستان 1393، صفحه 7-33

10.22106/jlj.2014.11315

حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری


7. تعلیق در عقود، اعتبار و آثار آن

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 141-164

امیرمهدی قربان پور