کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 6
2. حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی

دوره 82، شماره 101، بهار 1397، صفحه 233-258

10.22106/jlj.2018.31415

حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی


5. معمای معافیت دولت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی

دوره 75، شماره 73، بهار 1390، صفحه 37-63

10.22106/jlj.2011.11090

احمد رفیعی؛ علی یزدان شناس


6. تروریسم برهم زننده دسته بندیهای حقوقی حقوق بین الملل

دوره 67، شماره 44، پاییز 1382، صفحه 55-68

حسین آقایی جنت مکان