نویسنده = نسرین مهرا
تعداد مقالات: 4
1. پیشگیری از فساد مالی در پرتو نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 1-25

10.22106/jlj.2020.113414.2901

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت


2. ظاهر متهم در مراحل رسیدگی کیفری؛ تقابل رویه با اصول

دوره 83، شماره 106، تابستان 1398، صفحه 215-242

10.22106/jlj.2019.91865.2286

نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور


3. سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات

دوره 82، شماره 103، پاییز 1397، صفحه 175-200

10.22106/jlj.2018.33935

نسرین مهرا؛ محمد یکرنگی؛ عباس موُذن


4. رویکرد نوین حقوق کیفری در موضوع بار اثبات دفاعیات

دوره 79، شماره 90، تابستان 1394، صفحه 63-84

10.22106/jlj.2015.14389

عبدالوحید زاهدی؛ نسرین مهرا