نویسنده = حسنعلی مؤذن زادگان
تعداد مقالات: 4
1. پاسخ های افتراقی اجتماعی ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1399

10.22106/jlj.2019.52310.1129

قدرت اله میرفردی؛ حسنعلی موذن زادگان


3. دفاع دام‌گستری، از مفهوم‌شناسی تا آثار

دوره 78، شماره 85، بهار 1393، صفحه 7-44

10.22106/jlj.2014.11319

عباس حسنی؛ حسنعلی مؤذن زادگان