پاسخ‌های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 قاضی دادگستری، دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکزی)

چکیده

با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون‌گذار در فاصله‌گرفتن از پاسخ‌های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح‌مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ‌های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ‌هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به‌لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل‌اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و برای صدور آن‌ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت‌اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می‌شوند، می‌تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ‌های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Deferential community sentences to children and adolescents offenders in Iran and the UK

نویسندگان [English]

  • hasanali moazenzadegan 1
  • Ghodrat Mirfardi 2
1 Allame tabatabayi,Tehran, Iran
چکیده [English]

The legislator emphasized on the IPC 1392 with the adoption of alternative community-based responses to children in conflict with the law was a special place.
this community punishment that in the 88, 89, 90 and 94 articles
according to the response of the circuit.
The community punishment order (CPO) was first introduced as the community service order
under the provisions of the Criminal Justice Act 1972 and it is now regulated within the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000.
The community punishment and rehabilitation order (CPRO) was introduced by the Criminal Justice Act 1991 and is now regulated within the Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 and is, in essence, the marriage between the community punishment order (CPO) and the community rehabilitation order (CRO).
However, that legislative approach in the form of criminal policy reform social circuit judges to apply the most promising approaches based on care and correct answers, but this approach has several challenges faced judicial proceedings.effective implementation of these answers can be as effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community-based responses
  • while submitting orders
  • the circuit monitoring
  • facility alternative judicial decision or penalty