نویسنده = فرید محسنی
تعداد مقالات: 3
2. مسئولیت ‌کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران

دوره 81، شماره 98، تابستان 1396، صفحه 201-226

10.22106/jlj.2017.26780

فرید محسنی؛ حسام ابراهیم وند


3. رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 79، شماره 91، پاییز 1394، صفحه 135-160

10.22106/jlj.2015.15719

فرید محسنی؛ نصیر ملکوتی