موضوعات = حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
تعداد مقالات: 3
2. الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران

دوره 84، شماره 111، پاییز 1399، صفحه 173-191

10.22106/jlj.2020.109536.2772

همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


3. پاسخ‌های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 241-268

10.22106/jlj.2019.52310.1129

حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی