موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.538071.4384

حسین آقابابایی


مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به جنایات ناشی از آلودگی هوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.544623.4569

مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور


سیاست کیفری افتراقی در قبال قاچاق کالا و ارز سازمان یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.541265.4488

امید رستمی غازانی؛ محسن رحمانی فرد


نقدی بر درج پیشینه کیفری متهم در کیفرخواست (حکم موضوع بند «ج» ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.540888.4479

پیام فروزنده؛ فرید محسنی


پلی گرافی (دروغ سنجی)و حقوق متهم، چالشها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.542062.4506

میررضا سلیمی؛ رجب گلدوست جویباری


جستاری در کشف ماهیت فقهی-حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‏های موجود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.542945.4534

مجتبی یاسینی نسب؛ روح الله اکرمی


گونه‌شناسی واکنش‌ها در برابر تکدی: از سیاست کیفری تا سیاست اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.552865.4816

مرتضی عارفی


فهرست بندی مواد مخدر و روانگردان در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549336.4712

آزاده صادقی


کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی‌طرفانه کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.543934.4551

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد


بررسی قاعدۀ جمجمۀ نازک در حقوقی کامن‏ لا و حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546398.4651

جلال الدین قیاسی


قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه «تضمین حقوق بزه دیده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546166.4626

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی


امکان‌سنجی اقدامات بازپرس در فرایند دادرسی الکترونیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.549326.4713

حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک


بررسی تعدد جرم در ارتکاب توامان جرایم مزاحمت تلفنی، توهین و تهدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.546057.4623

جلال الدین قیاسی؛ عباس غالب زاده


امکان‌سنجیِ اثرگذاریِ پاسخ‌‌هایِ ترمیمی در قبالِ بزه‌کاریِ تروریستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.22106/jlj.2022.551344.4762

عرفان باباخانی


حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در قبال ترک فعل والدین در پیشگیری از انحرافات با تأکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.559655.4944

سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی


بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن نیت در حقوق کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22106/jlj.2022.561643.4991

سیّددرید موسوی مجاب


چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 223-246

10.22106/jlj.2022.543672.4546

اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی


افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط

دوره 86، شماره 119، مهر 1401، صفحه 297-328

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


قاضی فضیلت‌مند؛ سهم فضیلت‌گرایی در نظریۀ قضاوت

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 49-74

10.22106/jlj.2021.538393.4391

مهدی سمائی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ رحیم نوبهار


استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 229-252

10.22106/jlj.2021.138874.3772

محمدعلی علیپور؛ سیددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده


چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 279-312

10.22106/jlj.2022.545252.4591

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

دوره 86، شماره 118، تیر 1401، صفحه 313-337

10.22106/jlj.2020.124354.3321

محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ حجت نجارزاده اهری