موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 48
1. کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127143.3391

افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها


2. عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه « دفاع کشنده »؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127298.3398

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی


3. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1399

10.22106/jlj.2020.120551.3132

محمد متین پارسا؛ حسنعلی موذن زادگان


4. سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.135010.3618

رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه


5. تحلیل قلمرو «جهت مخالفت با موازین شرعی» در نقض آراء محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.106542.2679

مهدی حسن زاده


6. جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124986.3349

محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه


7. سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


8. افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


9. تحلیلِ عملکردِ دادگاه‌های کیفری ایران در پرتو رویکرد حلِّ‌مسأله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1398

10.22106/jlj.2020.104975.2639

علی عزیزی؛ محمد فرجیها


12. ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات‌نشدن در حقوق کیفری

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399

10.22106/jlj.2020.122454.3229

سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی


13. اعتبار قضیۀ قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399

10.22106/jlj.2020.112965.2927

علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی


16. مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری

دوره 84، شماره 112، زمستان 1399

10.22106/jlj.2020.120641.3136

بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ


17. الگوی پاسخ‌دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران؛ مطالعۀ موردی در استان مازندران

دوره 84، شماره 111، پاییز 1399، صفحه 173-191

10.22106/jlj.2020.109536.2772

همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی


18. چالش‌های تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، پاییز 1399، صفحه 217-236

10.22106/jlj.2020.124111.3314

سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی


19. ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات

دوره 84، شماره 111، پاییز 1399، صفحه 1-22

10.22106/jlj.2020.119940.3108

سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری


20. چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

دوره 84، شماره 111، پاییز 1399، صفحه 47-64

10.22106/jlj.2020.75064.1789

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی


23. پاسخ‌های اجتماعی به بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 241-268

10.22106/jlj.2019.52310.1129

حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی


24. مجازی‌شدن بزهکاری یقه‌سفیدی در پرتو ارزهای مجازی

دوره 84، شماره 110، تابستان 1399، صفحه 65-96

10.22106/jlj.2020.119555.3095

باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی