موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
تعداد مقالات: 69
1. سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.124354.3321

حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


2. افتراقی شدن دادرسی کیفری اشخاص حقوقی؛ ضرورت،مبانی و ضوابط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.122804.3251

سیدیاسر ضیایی چاهگاهی؛ علیرضا جمشیدی؛ محمد آشوری


3. نظم گفتمانی شرعی و عدالت کیفری؛ نمونه‌پژوهی پرونده سعید حنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

10.22106/jlj.2021.521236.3871

حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی


4. گفتمان سیاست جنایی قوه قضاییه در«دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523558.3945

امیرحسن نیازپور


5. بررسی تطبیقی استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب در نظام حقوقی ایران و لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.138874.3772

محمدعلی علیپور؛ سیّددرید موسوی مجاب؛ سیّد باسم موالی زاده


6. اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در آغاز فرایند ارزیابی مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.527307.4060

محمد هادی ذاکرحسین


8. مراجع صالح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران (با تأکید بر جرائم موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.141589.3835

حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ امین فلاح


9. قواعد حاکم بر تعدد در بزه قاچاق کالا و ارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.523998.3959

امید رستمی غازانی


10. تبیین نظری تأثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر در بستر عدالت کیفری تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.524115.3969

ثنا کاظم‌پور؛ محمد فرجیها


11. اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

10.22106/jlj.2021.531735.4218

صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش


12. قیود تحدیدکننده اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون‌گذار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.22106/jlj.2021.535930.4340

محمدهادی توکل پور؛ محمد امین ملکی


14. تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی

دوره 85، شماره 115، پاییز 1400، صفحه 65-82

10.22106/jlj.2021.136332.3676

علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی


16. حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

دوره 85، شماره 115، پاییز 1400، صفحه 109-129

10.22106/jlj.2021.136668.3685

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه


19. کاربرد مدیریت ارجاع در تضمین دادرسی بی‌طرفانۀ کیفری

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 27-52

10.22106/jlj.2021.130157.3502

علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد


22. چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

دوره 85، شماره 114، تابستان 1400، صفحه 343-375

10.22106/jlj.2020.120551.3132

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا


24. سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

دوره 85، شماره 113، بهار 1400، صفحه 19-43

10.22106/jlj.2020.135010.3618

رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه


25. جایگاه نظر کارشناس در احراز رابطۀ سببیت

دوره 85، شماره 113، بهار 1400، صفحه 69-91

10.22106/jlj.2020.124986.3349

محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه