کلیدواژه‌ها = تقصیر
1. قاعده تعیین مسئول جبران خسارت بر مبنای فعل زیان‌بار

دوره 80، شماره 94، تابستان 1395، صفحه 235-258

علیرضا یزدانیان


3. اثر تقصیر و مسؤولیت محض در ترغیب عامل زیان و زیان‌دیده به رعایت احتیاط

دوره 75، شماره 74، تابستان 1390، صفحه 129-159

علی طهماسبی؛ کوروش علی پور