کلیدواژه‌ها = مسئولیت
تعداد مقالات: 4
1. حق اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی در دسترسی به شبکه انرژی

دوره 82، شماره 101، بهار 1397، صفحه 233-258

10.22106/jlj.2018.31415

حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی