نویسنده = منصور امینی
تعداد مقالات: 4
1. «اتلاف و تسبیب»؛ مبنای مسئولیت مدنی کالاها در حقوق ایران در تطبیق با حقوق فرانسه و امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1399

10.22106/jlj.2020.127014.3381

منصور امینی؛ محمدکاظم مهتاب پور


3. مفهوم‌شناسی اصول اجرای احکام مدنی

دوره 81، شماره 97، بهار 1396، صفحه 7-28

10.22106/jlj.2017.25897

منصور امینی؛ امیر نیکوبیان


4. بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری

دوره 78، شماره 88، زمستان 1393، صفحه 65-93

10.22106/jlj.2014.11936

منصور امینی؛ مونا عبدی