کلیدواژه‌ها = کارشناسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اعتبار نظریه کارشناس از منظر فقه و حقوق

دوره 77، شماره 83، پاییز 1392، صفحه 88-112

10.22106/jlj.2013.10820

سیدمحمدهادی ساعی؛ مریم ثقفی