نویسنده = محمود اشرافی
تعداد مقالات: 2
1. آثار پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران

دوره 82، شماره 104، زمستان 1397، صفحه 67-93

10.22106/jlj.2018.34678

راضیه سبزه علی؛ محمود اشرافی؛ مسعود حیدری


2. اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران

دوره 82، شماره 101، بهار 1397، صفحه 11-35

10.22106/jlj.2018.31407

محمود اشرافی؛ عباس زراعت